על איזו שאלה תרצה לענות?

האם ההשקה שלי הצליחה?

מה צריכה להיות אסטרטגיית התמחור והמבצעים שלי?

מה המגוון האופטימלי של מוצריי?